Reply – Nyungkeun Di Ijinan / Henteu na :D
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Nyungkeun Di Ijinan / Henteu na :D
— by Adrian Lorentiwa Adrian Lorentiwa
Mang Abi Uken Pickup Mitshubitshi Colt T1200 wios teu mang
soalna adri di piwarang ijin hela ka Garut Creativ :D
Di ijinan teu kang :D mun di ijinan wios uken? :d